Zobacz również

Czy wiesz, że...

Według ostatniego Raportu Biura Karier UJ ponad 87 proc. absolwentów Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych znalazło pracę lub kontynuowało naukę.

Zgłoszenia i terminy

Harmonogram Konkursu

 

Ważne terminy:
30 czerwca - zgłoszenia do udziału w Konkursie. Prosimy o wysłanie formularza zgłoszeniowego na adres piotr.bajor@uj.edu.pl

10 września - nadsyłanie prac konkursowych (w formacie doc.) na adres piotr.bajor@uj.edu.pl

do 30 września - rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej

13 października - rozdanie nagród laureatom na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w trakcie uroczystości pożegnania absolwentow Wydziału: http://www.wsmip.uj.edu.pl/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_P2eY/41658/62136082

W imieniu Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie na esej z zakresu problematyki współczesnych stosunków międzynarodowych i studiów kulturoznawczych.

Celem Konkursu jest popularyzacja tematyki stosunków międzynarodowych oraz badań kulturoznawczych, a także rozwój wiedzy uczniów interesujących się powyższą problematyką.

W tegorocznej edycji Konkursu przewidziane zostały następujące tematy prac:

  • Polityka wielokulturowości w Europie i na świecie – dobre praktyki
    i nietrafione rozwiązania
  • Wyzwania i problemy współczesnej demokracji
  • Ruch oburzonych i obywatelska partycypacja młodych
    w funkcjonowaniu państw i społeczeństw
  • Kryzys na Ukrainie – uwarunkowania, przebieg i jego konsekwencje geopolityczne
  • Polska w UE – bilans członkostwa i współczesne wyzwania dla Unii Europejskiej

 

Warunki udziału:

Zgłoszenia należy dokonać wysyłając do 30 czerwca 2014 r. na adres e-mailowy koordynatora Konkursu, dr. Piotra Bajora: piotr.bajor@uj.edu.pl, wiadomość z dołączonym formularzem zgłoszeniowym.

Termin nadsyłania prac konkursowych mija z dniem 10 września 2014 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 20 września 2014 r. Rozdanie nagród przewidziane jest na początku października i odbędzie się w trakcie uroczystości inauguracji roku akademickiego na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Dokładna data podana zostanie na stronie internetowej w późniejszym terminie.

 

Prace konkursowe:

W konkursie mogą wziąć uczniowie wszystkich klas szkół średnich. Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego przygotowują autorski esej na jeden z wyznaczonych przez Komisję konkursową tematów. Komisję tworzą pracownicy naukowi poszczególnych jednostek, powołani przez Dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.

Prace należy przygotować wskazując w przypisach wykorzystaną literaturę oraz dołączając bibliografię. Objętość tekstu nie może przekraczać 4 tys. wyrazów (czcionka – Times New Roman, rozmiar – 12, odstępy – 1,5).

Komisja rozstrzyga Konkurs przyznając laureatom każdego z tematów poszczególne miejsca (od 1 do 3) i wyróżnienia, uwzględniając kryterium poprawności merytorycznej, stylu językowego, jasności przekazu i bazy bibliograficznej pracy. Decyzja Komisji dotycząca rozstrzygnięcia Konkursu jest ostateczna. Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe w postaci aparatu fotograficznego (1. miejsce w każdej kategorii tematycznej) oraz książek z zakresu problematyki międzynarodowej (miejsca 2. i 3.), natomiast pozostali uczestnicy i nauczyciele otrzymają pamiątkowe dyplomy udziału w Konkursie.
 

Formularze